Skip to main content

Üzletszabályzat és házirend

Az Első Szegedi Gerincstúdió (továbbiakban: Stúdió) minden vendége köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat. A szolgáltatások igénybevétele az Üzletszabályzat és házirend (továbbiakban: Üzletszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Az Üzletszabályzat célja, hogy meghatározza a Stúdióban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Továbbá előírja a Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Jelen Üzletszabályzat a Stúdió recepcióján és weboldalán elérhető és megtekinthető.

Általános szabályok

 1. Érkezéskor a vendégnek a recepción be kell jelentkezni. 
 2. A Stúdió a vendégek részére a nemenként kialakított öltözőtérben térítésmentesen zárható öltözőszekrényt biztosít, melyhez a recepción a személyes okmány vagy tárgy átadása ellenében kulcsot ad. A számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző) a vendég köteles távozáskor a recepción leadni. Ezen eszközök vonatkozásában a vendég anyagi felelősséggel tartozik a Stúdió felé.
 3. A szolgáltatások díjait a szolgáltatás igénybevételét követően, utólag, készpénzben, bank- vagy hitelkártyával kell megfizetni a recepción.
 4. A Stúdió nem vállal felelősséget a személyek anyagi értékeiben keletkezett károkért, amennyiben azok az Üzletszabályzat be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. A Stúdió nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért. A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett leadni.
 5. A bérletek személyre szólóak, nem átruházhatóak és érvényességük nem meghosszabbítható. Kérés esetén a bérlet bemutatójának személyazonosságát igazolni kell. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. Pénzbeni visszatérítésre nincs lehetőség.
 6. A Stúdió szolgáltatásait előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás alapján lehet igénybe venni. Kiscsoportos torna esetében egy vendég egy adott időpontban egy hétre max. 2 (kettő) időpontot foglalhat, az ezt meghaladó számú foglalásokat a Stúdió jogosult saját belátása szerint választva törölni. Az előzetesen időpontot nem foglaló vendégek az egyes órákon a szabad helyeket vehetik igénybe, mely esetben regisztrálniuk kell és foglalásuk utólag bekerül a Stúdió időpontfoglalási rendszerébe. Az időpont akkor tekinthető megerősítettnek, ha a vendég arról a regisztráció során megadott e-mail-címére előző nap 20:00 óráig megerősítő/emlékeztető e-mailt kap.
 7. Egyéni és páros torna, állapotfelmérés díjmentes lemondására a foglalt időpontot megelőző munkanap 12 óráig van lehetőség. Az ezen időpont utáni lemondás vagy távolmaradás esetén a Stúdió 50 % rendelkezésre állási díjat számol fel. Kiscsoportos foglalások lemondására térítésmentesen a foglalkozás kezdete előtt max. 24 órával van lehetőség. A foglalkozás kezdete előtti 24-2 órán belüli lemondás esetén a Stúdió 50 %, 2 órán belüli lemondás vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén 100 % lemondási díjat számolhat fel. Bérletes ügyfelek esetében 100 % lemondási díj érvényesítésekor a Stúdió a bérletből egy alkalmat von le. A lemondás nélküli 3. távolmaradást követően a Stúdió jogosult a Vendég regisztrációját megszüntetni és vendégei sorából törölni.
 8. A foglalkozás lemondására bármely időpontban a Stúdió weboldalán, e-mailben, sms-ben, messengeren, nyitvatartási időben a fentieken túl telefonon van lehetőség.
 9. Tilos a Stúdió teljes területén alkoholos állapotban tartózkodni, dohányozni. Enni és inni kizárólag a büfé területén a büfében vásárolt termékeket lehet. A terem használójának felelőssége megőrizni a terem rendjét és tisztaságát.
 10. Egyéni gyógytorna esetén az új vendégek az első alkalommal állapotfelmérésen vesznek részt. A Stúdió vendégei hozzájárulnak, hogy a Stúdió nevüket, telefonszámukat, e-mail címüket, elérhetőségük miatt, kizárólag saját részre rögzítse és bizalmasan kezelje. Az állapotfelmérésre kérjük hozni: ambuláns lap vagy kórházi jelentés, képalkotó diagnosztika (MR, CT, RTG), vagy bármilyen a kezelést elősegítő kezelési lap.
 11. Az állapotfelmérés során a vendég köteles a korábbi leleteit, eredményeit az állapotfelmérést végző szakembernek bemutatni, vele aktuális és korábbi állapota kapcsán minden információt megosztani.
 12. A páros gyógytornát minden esetben kötelezően megelőzi a páros tornán a későbbiekben részt vevő mindkét vendég külön-külön elvégzett állapotfelmérése. Az egyik vendég távolmaradása esetén a foglalkozás automatikusan egyéni tornának minősül az arra érvényes feltételekkel.
 13. Jelen Üzletszabályzat szabályai illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén a Stúdió jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve vendégei sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. A Stúdió intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég a Stúdióval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 14. A Stúdió teljes területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 15. Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő: Mentők (baleset esetén) – 104, Tűzoltóság (tűz esetén) – 105, Rendőrség (rendbontás esetén) – 107.

Tornatermek

 1. A tornatermekben található eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz és a gyógytornász instrukciói szerint, a gyógytornász jelenlétében használhatók. A tornatermekben tartózkodni csak a gyógytornász jelenlétében lehet.
 2. A gyakorlatok használata során törölköző és zokni használata kötelező. Törölköző a recepción térítés ellenében bérelhető, zokni vásárolható.
 3. A Stúdió eszközei mozgó részeket és instabil felületeket is tartalmaznak, melyek biztonságos használata odafigyelést és a gyógytornászi utasítások betartását igényli. A Stúdió személyzetét nem terheli semmilyen felelősség a foglalkozás előtt vagy után történő esetleges sérülések vagy veszteségek miatt.
 4. A 18 éven aluli gyermeket kísérő szülő vagy hozzátartozó jelenléte a torna ideje alatt a tornateremben megengedett.
 5. Kérjük a csoportos órán résztvevőket, hogy az egyeztetett időpontra a lehető legpontosabban érkezzenek, késésükkel ne zavarják a többi résztvevőt és az órát tartó gyógytornászt.
 6. Késedelmes érkezés esetén sem az egyéni, sem a kiscsoportos foglalkozást, kezelést nem áll módunkban meghosszabbítani.

Kardióterem

 1. Az egyes eszközök használata során törülköző, tiszta váltócipő használata kötelező.
 2. A kardiótermet egy időben maximum 9 fő használhatja.
 3. A kardiógépeket a vendégek kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, az alkatuknak és erőnlétüknek megfelelően, saját felelősségére használhatják.
 4. A kardiógépeket használat után a kihelyezett szerekkel és eszközökkel fertőtleníteni kötelező.
 5. A kardiógépek bármilyen rendellenességét vagy műszaki hibáját haladéktalanul jelezni szükséges a recepción.

Az Üzletszabályzatot az Első Szegedi Gerincstúdió saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti.

Az Üzletszabályzat 2024. február 1-jétől visszavonásig érvényes.